2008-07-13

FruitfulTime TaskManager

Når man sitter ved datamaskinen kan man fort miste kontroll over hva man skal gjøre og ikke gjøre. Det er lett å drite seg ut og spille litt for mye Kabal i forhold til skriving på særemnet sitt. De aller flinkeste og mest selvdisiplinerte av oss klarer faktisk å dy seg, men resten av oss får bare klare oss med å sette noen prioriteter.

FruitfulTime TaskManager er et program med mange muligheter for å ordne tiden sin. Det er tilgjengelig i to versjoner; den med flest funksjoner må du betale for ($ 30), men det er et svært funksjonelt program uansett. Man kan blant annet sette start- og sluttdato for oppgaver, dele opp oppgaver i deloppgaver, merke hvor langt man har kommet og sette prioritet for oppgavene.

Programmet kan installeres på en USB-penn og tas med overalt om du har behov for det; så lenge du kommer til en datamaskin med Windows på.

Ingen kommentarer: