2008-08-15

Åpen programvare og "Creative Commons"

I dag ser de fleste på programvare, musikk, film og andre menneskeskapte verker som noe man kjøper - eller, dessverre, laster ned ulovlig. Alt kreativt produsert av mennesker, fra denne bloggen og en CD-utgivelse til et maleri du kjøper av en person på gata eller et program, er beskyttet av opphavsretten, uansett om det står et copyrightmerke på eller ikke. Dette er inntil personen har sagt noe annet eller har vært død i et bestemt antall år (som oftest søtti eller femti), da det blir offentlig eiendom. Man trenger ikke å registrere seg noe sted for å ha opphavsrett. Men visste du at det finnes musikk, bilder og programvare som du kan dele fritt uten å gjøre deg til en kriminell?

Det er to lisenser du skal se etter hvis du har lyst til å dele og bruke ting gratis, og disse kalles GPL (GNU General Public License) og Creative Commons-lisensen. Den første har du antakeligvis kommet over allerede hvis du ikke er en nybegynner med datamaskiner, mens den andre ikke er like spredt grunnet at den kun er noen få år gammel. GPL gjelder nemlig programvare (og dersom du bruker PC har du sikkert prøvd Firefox, og kanskje til og med Linux), mens Creative Commons gjelder annet åndsverk.

GPL står kort sagt for følgende: Programvaren du utgir skal være gratis, og kildekoden skal være tilgjengelig for alle. Du skal ikke tjene penger på at folk tilegner seg programvaren, og du skal utgi kildekoden til programvaren slik at de som har tilgang på programmet også har tilgang på koden og kan modifisere den så mye de vil, så lenge denne også er utgitt på samme måte. Dette kalles ofte "åpen/fri programvare" eller "programvare med åpen kildekode", i tillegg til den kortere engelske betegnelsen "open source". Dette kan bidra til å gjøre programvaren bedre, på grunn av at folk jobber på dugnad; til og med bedre enn alternativene der det står store firmaer i ryggen, som blant annet har blitt bevist av Linux og Firefox (som begge er raskere og sikrere enn Microsofts alternativer).

Creative Commons skal brukes på kunstverk, og hvordan denne skal virke litt mer opp til forfatteren. Det sentrale i lisensen er at brukeren skal ha frihet til å kopiere og dele verket så mye den vil, så lenge de krediterer opphavsmannen og kopieringen ikke strider med resten av vilkårene i avtalen. For eksempel kan forfatteren bestemme om man kan remikse arbeidet eller ikke, og om man har lov til å bruke det i en kommersiell sammenheng. Dersom man skal få en slik lisens kan man gå til Creative Commons' hjemmesider og enkelt lisensiere arbeidet sitt der.

Viktigst av alt: Hvor skal man lete? Dersom du skal ha åpen programvare kan du bruke Sourceforge.net, det største nettstedet for åpen programvare. Med Creative Commons kan det virke vanskeligere først. Det er ikke lett å sitte foran Google lenge og rettighetssjekke alt materiale, og slik jeg har erfart det er under ett av ti tusen bilder lisensiert slik jeg trenger dem når jeg skal bruke dem i denne bloggen. Derfor trenger man å trikse litt. Creative Commons-siden har sin egen søkemotor for materiale med riktige lisenser, og dersom du bruker Google kan du velge alternativer for lisensiering under "Avansert søk" (dersom du ikke forstår hvordan, kontakt meg).

Hva betyr dette for deg? Dersom du skal lage noe er det ulovlig å bruke opphavsrettighetsbeskyttet materiale uten å ha fått tillatelse av rettighetshaveren(e), selv om dette kun er en blogg, et skoleprosjekt eller en presentasjon. Creative Commons løser problemet, og du kan bruke ting trygt og gratis, så lenge du selv spesifiserer hvor du har tatt det fra (dette er bare gode manerer og tar ikke lang tid).

Dersom du selv synes at dette er et fint initiativ, så lisensier ditt eget arbeid under den samme lisensen og gjør andre oppmerksom på den. Neste særoppgave du skriver kan du lisensiere under dette, og samtidig kun bruke bilder under samme lisenser. Du kan gjøre andre oppmerksomme på dette, for eksempel når dere jobber med et prosjekt. Jeg har selv tenkt til å lisensiere denne bloggen under en CC-lisens relativt snart, og har foreløpig gjort det med min andre blogg og en skoleoppgave. Dette trenger ikke nødvendigvis å være noe som fratar deg inntekter; tvert imot. Dersom denne spredningen fører til at verkene dine blir oppdaget, kan det som i begynnelsen later til å være veldedighet føre til at du slår igjennom.

Til slutt vil jeg si at jeg ikke tror at disse lisensene vil erstatte den vanlige opphavsretten, og kanskje ikke en gang ta en tiendedel av materialet. Til større film- og musikkprosjekter trenger man kommersielle interesser i bakgrunnen for å ha den kvaliteten som kreves og kun kan oppnås av et team kvalifiserte personer som jobber på heltid, og utgiftene kan ikke dekkes av donasjoner om vi ikke får et holdningsskifte til det bedre i den vestlige verden (hvordan kan man forvente at folk donerer 100 kroner frivillig om de ikke en gang vil skrive til en forfatter og fortelle dem hvor gode verkene deres er?). Men det kan fortsatt være svært bra for mindre aktører å dele verkene sine.

Kilder: Superstreng med Eirik Newth - Episode 101 med Gisle Hannemyr
Superstreng med Eirik Newth - Episode 96 med Kjetil Kjernsmo
Wikipedia om GPL

Ingen kommentarer: